SEVAS 2 - Volebný systém FMFI UK

Vitajte vo volebnom systéme Univerzity Komenského v Bratislave, Fakulty matematiky, fyziky a informatikyNa čo systém slúži?

Ako to funguje?

  1. Študent (volič) sa prihlási použitím jednotného autentifikačného systému UK (rovnako ako napr. do AIS).
  2. Ak je všetko v poriadku a je uvedený v zozname voličov, zobrazí sa mu elektronický hlasovací lístok (v opačnom prípade je potrebné kontaktovať volebnú komisiu).
  3. Volič označí políčka pri menách kandidátov, ktorým chce dať svoj hlas (najviac určený počet).
  4. Tlačidlom "Vytvor hlas" z formulára vytvorí zašifrovanú podobu hlasovacieho lístka, ktorá sa zobrazí vo formulári.
  5. Tlačidlom "Pošli hlas" volič odošle zašifrovaný hlas na hlasovací server.
  6. Voličovi sa zobrazí informácia o prijatí hlasu a môže sa odhlásiť (odhlásenie ho odhlási zo všetkých služieb napojených na jednotný autentifikačný systém).

Môžem hlasovať viackrát?

Čo sa stane, keď označím viac kandidátov ako je povolené?

Môžem označiť 0 kandidátov?

Ako je zabezpečená tajnosť hlasovania, keď sa musím prihlásiť?

Ako je chránený súkromný PGP kľúč pre voľby?

Nedá sa zistiť z poradia voličov, poradia zašifrovaných a poradia dešifrovaných hlasovacích lístkov, ktoré k sebe patria?

Kto tento systém vytvoril?

Je tento systém voľne dostupný na vlastné použitie